Bugarija

Opis proizvoda:

Bugaraija

BUGARIJA – KONTRA : četveroglasna (kvartno uguđena)  tzv. srijemski štim, G kontra, E kontra, D kontra

cijena: