Tambure

Dvoglasna (Farkaš) bisernica
Čelović
Basprim Brač A / G
troglasna (kvinta) tambura